Od 17 marca 2020 r. Centrum Medyczne Paprocany będzie czynne od godz. 07:30 do godz. 18:00. Laboratorium czynne: poniedziałek i czwartek od godz. 07:30 do godz. 11:00 wyłącznie dla Pacjentów Centrum Medycznego Paprocany

Laboratorium

W zakresie badań laboratoryjnych Centrum Medyczne Paprocany współpracuje z Laboratorium Medycznym Diagnostyka Sp. z o.o., które wykonuje pełny zakres badań. 

Laboratorium czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 13:00.

 Pobieranie materiału:
- od godz. 7:30 do godz. 8:00 wyłącznie dla Pacjentów Poradni Medycyny Pracy,
- od godz. 8:00 do godz. 12:30 dla pozostałych Pacjentów.

Nr telefonu 32 218 60 72.